inbetween

Deze Inbetween woning zou zich bevinden in de Grote Gracht straat van Maastricht.

Met dit ontwerp is rekening gehouden met de historie van de Grote Gracht, het straatbeeld, de inkijk van de ramen en het sociale aspect van de woning.

2018